Nordre Aas
Gård

 

Dyrene 
Hjemmeside etablert 1. mars 2011.

Kuer:
Vi har til en hver tid ca. 20 ammekuer (med kalver).

Hund:
En dunker (harehund).

 

 

 


 

 

 

 

© Copyright 2010 - Utvikling og design - Kai Henning Ramberg