Nordre Aas
Gård

 

Gården 
Hjemmeside etablert 1. mars 2011.

Gården ligger i bygda Sandsvær, nærmere bestemt i Hostvedt, 15 km syd for Kongsberg sentrum. En gård med gamle bygninger med særpreg, som ligger på et stort og fritt tun. Her har vi fantastisk utsikt over bygda.

Til gården tilhører ca. 270 da innmark og ca. 7000 da utmark. Vi driver med korn, gras og kjøtt produksjon. Utmarka benyttes til tradisjonelt skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv. Her har vi en gammel seter, en tømmerhytte og tre koier.

Bygninger, materiell og resurser på gården:

   Hovedbygning, redskapshus, stabbur, låve, hobbyrom, bryggerhus, smie med bakerovn, leikestue, kårbolig, hytter, husmannsplasser, seter og forskjellige dyr.

     - Hovedbygning: Privatbolig - en stor gammel bygning. Rett inn i gangen har vi toalett og dusj som kan benyttes av eventuelle brukere.

     - Redskapshuset: Her er garasjen i den ene enden. Inneholder også mye verktøy til diverse bruk. Dyras oppholdsrom er i den andre enden. Dyra har fri tilgang direkte ut på et stort jorde.

     - Stabbur: Lager av diverse blant annet gamle ting. Kunne være ett museum, eller hva med stabburs overnatting? Mulighetene er mange.

     - Låven: Her er korntørke, lagerplass for blant annet gamle hesteredskap og diverse saker og ting. Det som før var fjøs blei høsten 2009 støpt og retta opp gulv. Det er under bearbeiding til blant annet lagerplass for utleie, som er planene på sikt. Vi har også lagd til et hobbyrom som vi kan ha oppvarmet. Da kan det være ett sted og stå i den kalde årstiden. Har en gammel høvelbenk og tilgang på mye redskap til småreparasjoner, skipreparering og litt snekkerarbeid.

     - Bryggerhus: Inneholder 2 rom hvorav det ene blir brukt som lagerplass, det andre rommet er gammel bryggerhus stue. Her er det vedfyring med blant annet en gammel kjøkkenovn. Dette kan være ett oppholdsrom eller et lite forsamlingslokale til 10 - 15 personer.

     - Smie med bakerovn: Ligger på nedsiden av gården. Her er en gammel smie hvor det pr. dato er bare rot. Kan bli et museum ved opprydding. Den gamle bakerovnen trenger også pussing om den skal brukes igjen, noe vi kunne ha lyst til å få til på sikt.

     - Leikestue: Ligger midt på tunet. Den er velutstyrt og et fint rom for små som er på besøk.

     - Husmannsplasser: Til gården hører det også med to bevarte husmannsplasser. Den ene blir leid av bygdekvinnelaget og blir brukt som vevstue. Den andre blir brukt som hytte/fritidsted.

     - Hytte/seter: Til gården hører også en seter. På setertunet står det to hytter og et gammelt laftet sommerfjøs. Den ene bygningen er i bruk i elgjakta og noe ellers. En nyrestaurert laftebygning ligger lenger opp mot fjellet, og inne i verneområdet har vi en gammel koie som er åpen for alle som vil overnatte eller bare ta en tur innom. Vi har enda en koie i et annet område av skogen vi eier. Flere av disse hyttene blir ikke brukt, og vi ønsker derfor å leie de ut.

     - Kårbolig: På oversiden av gården ligger kårboligen. Den ble bygd i 1985 og er bebodd av Peders mor.

     - Dyr på gården: Vi har pr. dags dato en dunker (harehund) hannhund 2 år gammel, og to voksne katter. Vi har også et par titalls amme kuer med kalver. Om det skal bli noen flere dyr på gården må det eventuelt bli noen høner, men dette er forløpig bare planer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010 - Utvikling og design - Kai Henning Ramberg